Stichting De Knoop | CJG Haren

Stichting De Knoop

Hechtingsstoornissen/Geen-Bodem-Syndroom(GBS)

http://www.lokaalloket.nl/invis2/bestanden/aanbieders/fotos/deknoop1.jpg

De Knoop is een stichting voor Hechtingsstoornissen/Geen-Bodem-Syndroom (GBS).

De stichting heeft tot doel:
ondersteuning bieden door middel van informatie, onderling contact, uitwisselen van ervaringen en themabijeenkomsten
bekendheid te geven bij de hulpverlening, de media en de politiek over de problemen in de omgang met en opvoeding van deze kinderen
erkenning te krijgen voor hechtingsstoornissen/Geen-Bodem-Syndroom bij specialisten en wetenschap

Doelgroepen:
• Ouders/verzorgers van biologisch eigen-, pleeg-, stief- en adoptiekinderen
• (jong-)volwassenen
• Zorgverleners, ambulant en residentieel
• Basis en voortgezet (speciaal) onderwijs
• Specialisten en wetenschappers
• Media en politiek
• Verwante organisaties

Doel:
• Ondersteuning te bieden door middel van informatie, onderling contact, gespreksgroepen, ontmoetingsdagen, Provinciale en Landelijke thema bijeenkomsten.
• Bekendheid te geven bij de hulpverlening, de media en de politiek over de problemen in de omgang met en opvoeding van deze kinderen.
• Erkenning te krijgen voor hechtingsstoornissen/GBS bij specialisten en wetenschappers.

De praktijk:
Helaas wijst de praktijk uit dat het voor de ouders en (jong-)volwassenen vaak een langdurige en moeizame weg is om de juiste diagnose (en dus ook de juiste behandeling!) gesteld te krijgen door de hulpverlenende instanties, terwijl de (jong-)volwassenen en/of het gezin tevens steeds meer geïsoleerd raakt. Of moeten we zeggen: steeds meer 'in de knoop'...?

Informatie:
Voelt u zich door het voorgaande aangesproken en u wilt meer informatie over de activiteiten van de stichting, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen. (zie voor het telefoonnummer en/of e-mailadres de gegevens elders op deze site)

Aanbod van deze organisatie

Contact

Stichting De Knoop - Hechtingsstoornissen/Geen-Bodem-Syndroom(GBS)

tel 0527 614504
fax 
info@deknoop.org

Postadres
Postbus 100
7460 AC Rijssen


Links


Laatste controle op 24 februari 2014

Of vraag het Else, onze virtuele medewerker!
Gemeente Haren Maatschappelijk Werk Noordermaat Torion, welzijn voor jong en oud GGD Groningen

CJG Haren
Mellenssteeg 16
9753 HN Haren
info@cjg.haren.nl
06-52301690